Energiberegning – hvordan og hvorfor

 • Hvad er en energiberegning?

En energiberegning er en proces, der bruges til at bestemme det samlede energiforbrug af et bygningselement eller en hel bygning. Det gøres ved at beregne den samlede mængde energi, der kræves for at opretholde en komfortabel temperatur og luftfugtighed indenfor bygningen. Resultatet af energiberegningen kan bruges til at identificere muligheder for at reducere energiforbruget, såsom at installere energieffektive vinduer, isolering, solafskærmning og andre energibesparende foranstaltninger. Energiberegninger er en vigtig del af klimaskærmen. I bygningsreglementet BR18 er en beregning et krav, og man skal dokumentere at bygninger såsom nybyggeri, tilbygninger overholder de nye krav for energiramme og varmetab. Der er derfor behov for at du som boligejer får en energiberegner til at beregne energiberegning eller varmetabsberegning til dokumentation af de forhold dit byggeprojekt bliver udført med.

 • Hvad er de vigtigste elementer i en energiberegning?

En energiberegning er et vigtigt værktøj, der bruges til at forudsige energiforbruget for en bygning eller et system. De vigtigste elementer i en energiberegning er:

 1. Bygningsdata: Dette inkluderer oplysninger om bygningens størrelse, konstruktion, orientering og andre fysiske egenskaber.
 2. Klimadata: Dette inkluderer oplysninger om lokalt klima, såsom temperatur, luftfugtighed og vindhastighed.
 3. Energiforbrug: Dette inkluderer oplysninger om energiforbrug til opvarmning, køling, belysning og andre systemer.
 4. Energibesparende foranstaltninger: Dette inkluderer oplysninger om energibesparende foranstaltninger, såsom isolering, energieffektive vinduer og andre teknologier.
 5. Simuleringer: Dette inkluderer simuleringer af bygningens energiforbrug, der kan bruges til at identificere muligheder for at reducere energiforbruget.

Energiberegninger er et vigtigt værktøj til at hjælpe bygherrer med at reducere energiforbruget og dermed reducere deres energiregninger. Det kan også hjælpe med at opfylde krav fra lokale myndigheder og miljøorganisationer. Det er vigtigt at bemærke, at energiberegninger kun er et værktøj og ikke en garanti for, at energiforbruget vil blive reduceret. Det er derfor vigtigt at udføre energibesparende foranstaltninger, før energiberegninger udføres, for at sikre, at energiforbruget reduceres. Det er også vigtigt at kontrollere energiforbruget regelmæssigt for at sikre, at energibesparende foranstaltninger er effektive.

 • Hvorfor er det vigtigt at foretage en energiberegning?

En energiberegning er et vigtigt redskab til at forstå og optimere energiforbruget i et byggeri. Det giver et overblik over, hvor meget energi der bruges, og hvor det bruges, så man kan identificere muligheder for energibesparelser. Det kan også hjælpe med at identificere energikilder, der kan bruges til at reducere energiforbruget. En energiberegning kan også bruges til at forudsige energiforbrug i fremtiden, så man kan træffe foranstaltninger for at reducere det. Du kan også bruge energiberegningen til at opnå besparelser på dit energiforbrug, se hvor stor CO2 udledning din bolig har og i den forbindelse effektivt gå ind og kigge på dit forbrug. 

 • Hvad er fordelene ved en energiberegning?

En energiberegning er en vigtig proces, der giver dig mulighed for at få et klart billede af, hvor meget energi dit hjem bruger. Det giver dig mulighed for at identificere områder, hvor du kan spare energi og dermed spare penge. En energiberegning kan også hjælpe dig med at identificere, hvor du kan forbedre energieffektiviteten i dit hjem. Dette kan omfatte at installere energibesparende enheder, såsom energieffektive vinduer og døre, ventilation, eller at udskifte gamle, ineffektive apparater. Endelig kan en energiberegning hjælpe dig med at bestemme, hvilken type energikilde, der er mest hensigtsmæssig for dit hjem.

For mange boligejere kan en optimering af energiforbruget give mulighed for at opnå en bedre energimærkning af dit hjem.

 • Hvordan kan energiberegninger bruges til at reducere energiforbruget?

Energiberegninger kan være et nyttigt værktøj til at reducere energiforbruget. Ved at udføre energiberegninger kan man identificere de områder, hvor der er størst potentiale for energibesparelser. Dette kan omfatte at udskifte gamle, ineffektive apparater med energieffektive modeller, at installere energibesparende belysning eller at udskifte gamle vinduer og døre med energivenlige modeller. Ved at udføre energiberegninger kan man også identificere områder, hvor der er størst potentiale for at reducere energiforbruget, såsom ved at reducere varme- og køleudgifterne. Endelig kan energiberegninger også hjælpe med at identificere muligheder for at reducere energiforbruget gennem ændringer i brugsvaner, såsom at slukke for apparater, når de ikke er i brug, eller at reducere brugen af ​​klimaanlæg.

 • Hvilken slags information kræves for at udføre en energiberegning?

For at udføre en energiberegning skal du først indsamle oplysninger om dit hus, herunder størrelse, alder, isolering, vinduer og andre faktorer, der kan påvirke energiforbruget. Du skal også indsamle oplysninger om dit energiforbrug, herunder antallet af timer, du bruger på varme, køling og belysning, og hvilke energikilder du bruger. Endelig skal du indsamle oplysninger om dine energibesparende tiltag, herunder energibesparende vinduer, isolering og andre energibesparende foranstaltninger. Alle disse informationer skal ingeniøren bruge, for at den korrekte energiberegning kan beregnes.