Søg efter:

Vil du gerne nå til toppen indenfor dit felt?

Går du rundt med meget store drømme om, at du når helt til toppen inden for dit felt? Vil du gerne have en lederposition i fremtiden indenfor dit firma? Her får du nogle gode råd til, hvordan du netop kan opnå dette. Derudover får du også nogle gode råd til hvordan du skal forholde dig, når du endelig når op på toppen.

Gør dig uundværlig på arbejdspladsen

Det handler først og fremmest om at gøre sig helt uundværlig på arbejdspladsen, hvis man gerne vil stige helt til tops i firmaet eller indenfor ens felt. Det kan du gøre på flere forskellige måder.

Du kan eventuelt gøre det ved at uddanne dig selv og få flere egenskaber. Du kan finde ud af, hvilke egenskaber det egentlig er dit firma søger og sørge for at tilegne dig disse. I dag er der rigtig gode muligheder for at tilegne sig nye egenskaber.

Der er utallige måder hvormed man kan tilbyde sin hjælp som frivillig i en anden organisation. Det kan være en god måde hvormed, man kan få nogle nye erfaringer med forskellige arbejdsopgaver. Og disse erfaringer kan man naturligvis tilbyde sin egen arbejdsplads. Det er med garanti noget som ens nuværende chef vil sætte stor pris på.

Men en anden måde ville også være at søge mere en formel uddannelse. Det kan for eksempel være, at du kan tage en kort masteruddannelse. Eller måske kan et enkelt kursus indenfor et bestemt program være lige det, som du står og mangler? Hvilken uddannelse du skal have kommer naturligvis meget an på, hvilke egenskaber du har brug for at tilegne dig for at komme til tops indenfor din branche.

Vær en god leder

En anden ting der kan hjælpe dig gevaldigt med er, hvis du viser at du har gode lederegenskaber. At være en god leder er ikke noget man er født til at være. Det er noget man simpelthen lærer over tid.

Du kan lærer at være en god leder gennem erfaring med en lederposition. Men du kan også eventuelt tage en lederuddannelse, hvorigennem du kan lære mere omkring rollen. Du kan eventuelt læse mere på beringsoegaard.dk/lederuddannelse/.

Du bliver den leder du altid har drømt om, hvis du tager en uddannelse som dette. Og når du på denne måde selv viser initiativ for at lære mere om lederrollen, så er det ofte også noget dine chefer vil lægge mærke til. Dermed vil det også være nemmere for dig at blive forfremmet og få en lederposition inden for dit firma.

Få overblikket: her er de vigtigste regler for erstatning ved personskade

Når man kommer til skade eller har været impliceret i en ulykke, er der typisk forskellige spørgsmål og bekymringer, der melder sig på banen. For hvornår har man ret til erstatning for personskade? Hvornår og til hvem skal skaden anmeldes? Og hvor stor en erstatningssum, kan man være berettiget til?

 

At føre en skadesag selv kan være en langsom og bureaukratisk proces, og det er derfor altid en god idé at inddrage et professionelt advokatfirma med speciale i personskadeerstatning. Således er man sikret en fair sagsbehandling, samt at alle sten vendes undervejs.

Ingen erstatning – ingen regning

Selvom det måske lyder som en bekostelig affære at hyre en erstatningsadvokat til at føre sagen, så er du økonomisk bedre stillet med et sådant samarbejde – især når du vælger STORM Advokatfirma i Aalborg. Her opererer de nemlig ud fra den politik, der hedder ingen erstatning, ingen regning.

 

Det betyder i praksis, at hvis ikke din erstatning bliver godkendt, så skal du heller ikke betale advokaten for dennes ydelser. Hvis du omvendt får medhold i din sag og bliver tilkendt erstatning, så vil du modtage en regning på advokatens bistand.

 

Med denne politik er man således sikret, at man ikke pludselig risikerer at tabe penge på at føre sin sag og dermed blive økonomisk belastet oveni en i forvejen presset situation.

Hvad kan man få erstatning for i personskadesager?

Erstatning ved personskader afhænger af en lang række faktorer. Skadegraden er naturligvis afgørende, men mulighederne og summen kommer også an på, i hvilken sammenhæng skaden er opstået i. Er der tale om en arbejdsulykke eller et færdselsuheld? Er du kommet til skade i forbindelse med en fritidsaktivitet eller et projekt i hjemmet?

 

Som tommelfingerregel er man uanset skadesammenhængen altid berettiget til erstatning for varige mén. Men for at få en sådan erstatning godkendt, er det en forudsætning, at skaden ikke kan behandles, og dermed må anses som værende livsvarig.

 

Når man søger om erstatning for varige mén, skal skaden være anmeldt inden for de gældende frister, men som udgangspunkt kan man først vurdere, hvorvidt der er tale om varige mén tidligst ét år efter, at skaden er pådraget.

 

Med det sagt, er der også andre erstatningsposter, der kan være gældende i netop din situation, afhængigt af i hvilken kontekst skaden er opstået.

 

Det kan for eksempel være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, for tab af erhvervsevne, samt erstatning til behandlingsudgifter, herunder medicin og hjælpemidler. Dertil kan det i visse tilfælde også være muligt at blive tilkendt erstatning for forsørgertab samt til advokatbistand.

 

Det er dog vigtigt at have for øje, at man skal opfylde forskellige parametre for at kunne søge de respektive erstatningsposter. Også her giver det derfor mening at inddrage en professionel erstatningsadvokat, således man kan få det fulde overblik over sine muligheder samt de love og regler, der gælder i netop ens eget skadetilfælde.