Få overblikket: her er de vigtigste regler for erstatning ved personskade

Når man kommer til skade eller har været impliceret i en ulykke, er der typisk forskellige spørgsmål og bekymringer, der melder sig på banen. For hvornår har man ret til erstatning for personskade? Hvornår og til hvem skal skaden anmeldes? Og hvor stor en erstatningssum, kan man være berettiget til?

 

At føre en skadesag selv kan være en langsom og bureaukratisk proces, og det er derfor altid en god idé at inddrage et professionelt advokatfirma med speciale i personskadeerstatning. Således er man sikret en fair sagsbehandling, samt at alle sten vendes undervejs.

Ingen erstatning – ingen regning

Selvom det måske lyder som en bekostelig affære at hyre en erstatningsadvokat til at føre sagen, så er du økonomisk bedre stillet med et sådant samarbejde – især når du vælger STORM Advokatfirma i Aalborg. Her opererer de nemlig ud fra den politik, der hedder ingen erstatning, ingen regning.

 

Det betyder i praksis, at hvis ikke din erstatning bliver godkendt, så skal du heller ikke betale advokaten for dennes ydelser. Hvis du omvendt får medhold i din sag og bliver tilkendt erstatning, så vil du modtage en regning på advokatens bistand.

 

Med denne politik er man således sikret, at man ikke pludselig risikerer at tabe penge på at føre sin sag og dermed blive økonomisk belastet oveni en i forvejen presset situation.

Hvad kan man få erstatning for i personskadesager?

Erstatning ved personskader afhænger af en lang række faktorer. Skadegraden er naturligvis afgørende, men mulighederne og summen kommer også an på, i hvilken sammenhæng skaden er opstået i. Er der tale om en arbejdsulykke eller et færdselsuheld? Er du kommet til skade i forbindelse med en fritidsaktivitet eller et projekt i hjemmet?

 

Som tommelfingerregel er man uanset skadesammenhængen altid berettiget til erstatning for varige mén. Men for at få en sådan erstatning godkendt, er det en forudsætning, at skaden ikke kan behandles, og dermed må anses som værende livsvarig.

 

Når man søger om erstatning for varige mén, skal skaden være anmeldt inden for de gældende frister, men som udgangspunkt kan man først vurdere, hvorvidt der er tale om varige mén tidligst ét år efter, at skaden er pådraget.

 

Med det sagt, er der også andre erstatningsposter, der kan være gældende i netop din situation, afhængigt af i hvilken kontekst skaden er opstået.

 

Det kan for eksempel være erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, for tab af erhvervsevne, samt erstatning til behandlingsudgifter, herunder medicin og hjælpemidler. Dertil kan det i visse tilfælde også være muligt at blive tilkendt erstatning for forsørgertab samt til advokatbistand.

 

Det er dog vigtigt at have for øje, at man skal opfylde forskellige parametre for at kunne søge de respektive erstatningsposter. Også her giver det derfor mening at inddrage en professionel erstatningsadvokat, således man kan få det fulde overblik over sine muligheder samt de love og regler, der gælder i netop ens eget skadetilfælde.