Digitale rekrutteringssystemer er fremtiden

Der er en tendens hen imod at vi bliver ældre og ældre, og det er bestemt en god nyhed, men den demografiske udvikling går også imod at der bliver færre i den erhvervsaktive alder, og dem der er til rådighed, de skifter job som aldrig før.

I virkeligheden er det sådan at over 800.000 mennesker skiftede job i 2018, og dermed skal arbejdsgiverne gøre noget ekstra for at holde på medarbejderne.

Hvis vi kigger på perioden fra 2013 – 2023, så vil der være kommet 240.000 flere i pensionsalderen, mens der vil være kommet knap 73.000 færre i den erhvervsaktive alder.

Derfor må det være sådan, at virksomhederne generelt skal gøre noget andet end de plejer for at tiltrække de rigtige medarbejdere, og ansøgerne kan modsat tillade sig at være noget mere kræsne i forholdet til hvad de vil søge.

Løsningen kan være digitale rekrutteringssystemer, fordi teknologierne udvikler sig i den retning, bliver noget billigere at bruge, og giver virksomhederne mulighed for at differentiere sig i forhold til konkurrenterne, se www.reqruiting.com.

  • Er vi på vej mod den rene AI-rekruttering?

Der er allerede virksomheder der benytter sig af ren maskin-rekruttering, hvor ansøgerne skal sende en video ind af sig selv, som så bliver vurderet af rekrutteringssystemet, og det sorterer langt hovedparten fra.

Helt op mod 80% bliver sorteret fra i første omgang, og det ud fra punkter som bestemte nøgleord, kropssprog og ansigtsudtryk, hvor virksomhederne selv kan definere hvad de mener er vigtigt.

Fordelen for virksomheden er at rekrutteringstiden bliver markant kortere og billigere, virksomhederne kan desuden være sikre på, at de får lige præcis de medarbejdere de gerne vil have ud fra deres kriterier, hvilket giver færre fejlansættelser.

  • Andre smarte løsninger

Ud over det, så kan virksomheden forberede ansøgerne til mødet med virksomheden, allerede før de møder den fysisk, og ikke mindst give feedback på ansøgningen, både til dem der klarer den videre og dem der ikke gør.

Der er naturligvis fordele og ulemper ved den måde at gøre tingene på, de fleste ansøgere foretrækker nemlig at møde et levende menneske frem for en maskine når de skal ansøge, men mon ikke det ændrer sig i fremtiden, når de unge kommer ud på arbejdsmarkedet.

Der venter i hvert fald noget af en opgave for Beskæftigelsesministeriet bm.dk/, der arbejder for at så mange som muligt bliver en del af et dynamisk og sundt arbejdsmarked, og som det ser ud nu, så kan det godt være at der er deltagere på arbejdsmarked der bliver hægtet af.