Ejendomsadministration og økonomistyring

Indledning

Hvilke krav skal man stille til økonomistyringen i den software som ejendomsadministration anvender til at håndtere ejendomme i? Svaret er at de bør være store!

Mange løsninger på markedet er forståeligt nok blevet til ved at fokusere på ejendomsadministrationsdelen. Økonomistyringen var kompleks at bygge og blev nedprioriteret. Ja, visse løsninger har ikke en gang en økonomistyringsdel og består alene af en front-end til ejendomsadministration, der så via et udtræk leverer data til et økonomistyringssystem. Sporbarheden af transaktionen, konsekvensen er imidlertid ofte tvivlsom et tvivlsomt resultat.

Ved afstemninger f.eks. af deposita og forudbetalt er det vigtigt at kunne følge transaktionen på lejerniveau!

Når det er sagt, skal det siges at der er niveaubetragtning er på sin plads. Har man f.eks. kun 4 lejemål, kan nok holde styr på det i et regneark!

Så naturligvis skal man ikke søge en løsning, der er for stor til ens behov.

Der er en årsag til få reelle løsninger

Lejelovgivning er ofte kompleks og landespecifik. Der eksisterer løsninger der sigter mod at ramme et bredere marked, men ofte fejler de.

Dynamics Property er en undtagelse, der via sine attributter giver brugeren adgang til selv at oprette felter, der kan holde masterdata.

Krav ændrer sig

Krav til at kommunikere med andre systemer begynder imidlertid at være stadigt mere snærende bånd kunderne på de gamle platforme skal levere med. Ligeledes er det svært at træffe datadrevne beslutninger når data ”er låst inde” i applikationerne.

”Dynamics Property”, hva’ for noget?

Dynamics Property er en ny leverandør til ejedomsadministrationssoftware der har sat ”barren” meget ambitiøst.

Da Dynamics Propertys løsning til ejendomsadministration samtidigt er bygget i Business Central, er økonomistyring og ejendomsadministration er integreret sammen. Transaktioner kan spores helt ned til den enkelte lejer, hvilket naturligvis er nødvendigt vedrørende mange ydelser, eksempelvis depositum og forudbetalt leje.

Få ny og gammel software til at spille sammen

Da Business Central er en del af Dynamics 365 platformen, betyder det at løsningen til ejendomsadministration kan trække på samme teknologi som kerneapplikationen. Det betyder åbne og veldokumenterede snitflader, således kan der integreres til Facility Managementsystemer, og naturligvis energioptimerende systemer.

Datadrevne beslutninger

Det er vigtigt at kunne forarbejde sine data, således de hviler på et rigtigt kvantitativt grundlag. Der eksisterer mange BI-værktøjer, der alle kan noget forskelligt. Ved at være på en Microsoft baseret platform, kan brugere anvende det værktøj der foretrækkes fremfor at der kun er ét valg.

Dataanalyser kan foretages vha. powerBI og et utal af andre rapporteringsværktøjer på markedet.

Tilpasninger mulige, men…

Virksomhedernes særegne forretningsprocesser, kan som tidligere dækkes med tilpasninger. Regelsættet er imidlertid et andet, da en Cloud verden stiller andre krav, bl.a. bør der laves testscripts, så logikken i tilpasningerne løbende kan testes automatisk.  Der skal også være åbnet op i kodebasen herfor før tilpasningen kan laves.

”Power Automate” og ”no-code”

Mange virksomheder har i forvejen Office 365 og derfor vil samspillet mellem disse og løsningen til ejendomsadministration være mulig f.eks. via ”Power Automate”, der er Microsofts bud på en ”NoCode” løsning til at få applikationer til at samarbejde. Det giver specielle muligheder for at dække virksomhedens forretningsprocesser vha. eksisterende software.

”Vejen til markedet”

Dynamics Property har valgt en meget speciel proces. De er gået direkte efter at publicere løsningen på AppSource. Virksomheden er overbevist om at fremtiden tilhører ”Software-As-a-Service” (SaaS) og resten blot er omveje.

I øvrigt kan det i specielle situationer være nødvendigt med gamle serverinstallationer. Det kan være tilfældet, hvis der skal snakkes sammen med gamle løsninger på markedet. Det er stadigvæk en mulighed, men opdateringer skal i disse tilfælde håndbæres.

Noget kunne tyde på at Dynamics Property har ret i deres betragtninger, da langt største delen af de gamle Dynamic NAV kunder er ved at undersøge, hvad der skal til for at komme i skyen. Processen bør typisk ske ved at kortlægge tidligere tilpasninger og kvalificere om de stadigt er relevante.

Dynamics Property er en spændende virksomhed, da virksomheden forsøger at bygge bro mellem økonomistyring, ejendomsadministration (ikke mindst de juridiske aspekter) og den seneste Cloud teknologi.

Dynamics Property holder til hos Incuba i Århus N.