Vigtigheden af Digital kommunikation for virksomheder

Vi lever i dag en digital tidsalder, hvor både forbruger, virksomheder og myndigheder bruger mange forskellige digitale løsninger til deres daglige foretagende. I mange virksomheder og organisationer udgør disse en central kernedel af forretning, hvor de understøtter forretningskristiske funktioner på tværs af afdelinger og roller.

Adfærd og kommunikation

Mange af digitale løsninger omhandler vores online adfærd og kommunikation. I dag har vi nemlig mange nye kommunikationsformer ind tidligere. Ved lanceringen af internettet fik vi hjemmesider, mailsystemer og senere hen med Web 2.0 sociale netværker og medier, smartphones og lignende.

I takt med disse nye inventioner, er der kommet et hav af digitale løsninger, hvis formål er at give os data og indsigt i pågældende markeder, segmenter, tendenser, adfærd mv. Denne store fokus på information har fået mange til at anse information og data som nutidens nye guld og formidlingen og behandlingen af disse som et essentielt værktøj.

Informationer og data er nemlig med til at give virksomheder og organisationer mere informeret beslutninger. Behandles og formidles disse korrekt, kan de fundne indsigter være med til at udvikle forretningen. Dette gælder også når det kommer til den digitale kommunikation.

Mange nuancer af kommunikation

Vi har siden tidernes morgen kommunikeret ved brug af forskellige redskaber, midler og medier. Førhen var print, radio og TV de mest fremherskende, hvor vi i dag har fået sociale medier, online mailsystemer, apps og lignende med oven i.

Som virksomhed er det vigtigt at være opdateret med hvilke former, der er de mest relevante. Det er nemlig ikke på alle platforme, at ens kunder hænger ud. Herudover har hver en kommunikationsplatform også sine tekniske specifikationer og måder, der dikterer hvordan kommunikationen foregår.

Der er nemlig store forskelle på, hvordan kommunikationen foregår over digitale mailsystemer såsom Digital Post (snart Næste Generation Digital Post) kontra Instagram. Ligeledes er der forskel på, hvor langt Twitter post kan være og Tv-reklamer. Dette har særligt betydning for, hvordan budskaber bliver formidlet, samt adfærd fortolket.

Channel strategier

De betydelige forskelle i formidlingen og kommunikationsplatforme, gør at virksomheder ikke kan masse publicere samme identiske kommunikative beskeder på de pågældende platforme, og forvente samme resultater.

I sådan et tilfælde kan det anbefales, at virksomhederne gør brug af en multichannel strategi eller en omnichannel.

I en multichannel strategi lægges der fokus på den enkelte kommunikationskanal, hvor budskaber og lignende bliver tilpasset. Afhængigt af antallet af kanaler kan dette godt hen at blive tidskrævende, hvis ikke også ressourcekrævende.

Med en omnichannel strategi kan formidlingen tilpasses målrettet på alle medier. Fordelen er at kommunikationen tilpasses automatisk den pågældende kanal, således at den matcher modtagerens ønsker og eventuelle behov. Dette kan være strategisk gavnligt, når virksomheden har flere kanaler, som de gør brug af til at kommunikere til deres kunder og potentielle.